Spoed

Wij zijn 7 dagen per week 24/7 per dag bereikbaar voor spoedgevallen.

Spoed: +32 89 71 55 55

Wat is een spoedgeval?

Ernstige verwondingen

Dit omvat bijtwonden, steekwonden, breuken, brandwonden of andere ernstige lichamelijke verwondingen.

Vergiftiging

Als je huisdier mogelijk toxische stoffen heeft ingeslikt, zoals chocolade, giftige planten, schoonmaakmiddelen of medicijnen, is dit een spoedgeval.

Ernstige bloedingen

Ongecontroleerde bloedingen als gevolg van letsel, bloedstollingsstoornissen of andere oorzaken vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Ademhalingsproblemen

Als je huisdier ernstige ademhalingsproblemen heeft, zoals verstikking, piepende ademhaling, kortademigheid of ademhalingsfalen, moet dit direct worden behandeld.

Ernstig braken of diarree

Herhaaldelijk braken of diarree, vooral als het bloederig is of gepaard gaat met andere symptomen zoals lethargie of uitdroging, is een spoedgeval.

Hartaanval of beroerte

Tekenen van een hartaanval of beroerte bij huisdieren kunnen onder meer flauwvallen, verwarring, verlamming of acute zwakte zijn.

Epileptische aanvallen

Als je huisdier een epileptische aanval heeft die langer dan enkele minuten aanhoudt of als het dier meerdere aanvallen kort na elkaar heeft, is dit een spoedgeval.

Verstikking

Als je huisdier iets heeft ingeslikt dat de luchtweg blokkeert, zoals een stuk speelgoed of voedsel, is onmiddellijke hulp vereist.

Zwelling van de buik

Een opgezwollen buik kan wijzen op een levensbedreigende aandoening zoals een maagkanteling (torsie) bij honden

Heftige pijn

Als je huisdier ernstige pijn vertoont, die niet lijkt te verminderen, moet je onmiddellijk medische hulp zoeken.